BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Bireysel psikoterapi, danışanın iç dünyasına bir keşif yolculuğudur…

Kişinin iç dünyasının karanlık bir ormana benzetirsek, terapist bu karanlık ormanı çok iyi bilen ve tanıyan bir bekçi gibidir. Psikoterapi, kişinin kendi iç dünyasındaki karanlık ormanı keşif yolculuğunda, kişinin iç dünyasını tanıması, tabiri caizse ormanın neresinde çalılık, neresinde çimenlik, neresinde bataklık var keşfetmesi ve bu ormanın içinde orayı bilmenin ve tanımanın verdiği güvenle yürüyebilmesi için terapist tarafından kişiye rehberlik etme ve destek verme sürecidir…

Psikoterapi, kişiye rahatsızlık veren, onu huzursuz eden dinamikleri terapistin yardım ve desteğiyle bulabilmesi, anlamlandırması ve yeniden yapılandırması sürecidir…

Psikoterapi, kişinin kendini yeniden keşfetmesi, içsel olarak olgunlaşması, problemlere farklı açılardan bakabilmesi, hayata yeni ve daha olumlu anlamlar yüklemesi, kendi iç dünyası ile dış dünya arasında ahenk ve uyum oluşturabilmesi sürecidir…

Bireysel psikoterapi adeta kişinin içinde var olan bir yap-boz’un karmakarışık olan parçalarını terapistinin rehberliğinde yerli yerine koymasıdır…

Kurtköy’de Psikolog ekibimizden,  aşağıdaki durumlar ve daha fazlası için destek alabilirsiniz.

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

Depresyon

Distimik Bozukluk

Bipolar Bozukluk

Siklotimik Bozukluk

NEVROTİK, STRESLE İLGİLİ VE SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

Anksiyete Bozuklukları

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Panik Bozukluk

Fobik Bozukluk

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu

Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Beden Biçimsizlik Bozukluğu

Kıl Yolma Bozukluğu

Deri Yolma Bozukluğu

Biriktiricilik Bozukluğu

Örselenme Ya da Stres Etkisine Bağlı Bozukluklar

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Akut Stres Bozukluğu

Dissosiyatif Bozukluklar ve Somatoform Bozukluklar

Dissosiyatif Bozukluk

Konversiyon Bozukluğu

Somatoform Bozukluk

Bedenselleştirme Bozukluğu

Ağrı Bozukluğu ve Ruhsal Kökenli Ağrı

Hipokondriyazis

Yapma Bozukluk

Nevrasteni

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Histriyonik Kişilik Bozukluğu

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu

CİNSEL UYUM SORUNLARI

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel İstek Azlığı Ya da Yokluğu

Cinsel Organın Etkinliğinde Yetersizlik ve Orgazm Bozukluğu

Erkekte Cinsel Güçsüzlük

Erken Boşalma

Orgazm Bozukluğu

Kadında Cinsel Soğukluk

Vajinismus

Ağrılı Birleşme

Karşıt Cinsellik

Parafilik Bozukluklar

YEME VE UYKU SORUNLARI

Aneroksiya Nervoza

Blumiya

Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu

Aşırı Uyku

Uykuda Soluk Durması Sendromu

Narkolepsi

Uyku-Uyanıklık Düzeni Bozukluğu

Parasomni

Uyku Terörü

ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN RUHSAL BOZUKLUKLAR

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Tik Bozuklukları

Çocuk ve Ergen Şizofrenisi

Çocuk ve Ergen Bipolar Bozukluk

Yıkıcı Duygudurum Düzenleme Bozukluğu

Çocuk ve Ergen Depresyonu

Çocuk ve Ergen Anksiyete Bozukluğu

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu

Ergenlerde Özkıyım Davranışları

Çocuk istismarı ve İhmali

Sizler de Kurtköy’de Psikolog arayışında iseniz, Kurtköy’ün en köklü ve eski terapi merkezinden biri olan umut terapi ailesinden  bireysel terapi hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

Sizler de Pendik’te Psikolog arayışında iseniz, Pendik’in en köklü ve eski terapi merkezinden biri olan umut terapi ailesinden  bireysel terapi hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

Kadın ve erkek, tek başlarına ‘BEN’ ve ‘SEN’ yolunda giderlerken bir yerde yolları kesişir, birlikte ‘BİZ’ yolundan ilerlemeye başlarlar. Bu ‘BİZ’ yolu onları yeni bir dünyanın oluşmaya başladığı kocaman yemyeşil, çimenlik bir alana götürür. Bu alan ilişki ve iletişim alanıdır.

Kadın ve erkek çift olarak birbirleriyle iletişime geçmeye başladıkları andan itibaren aralarında bir iletişim tarzı şekillenmeye başlar, bu tam da bu çimenlik üzerinde yürümeye benzer. Çimenlik alanda kendilerine yer alan kadın ve erkek adeta bu çimenlik üzerinde yürüyerek birbirlerine gidip gelmeye başlarlar ve bir süre sonra hep aynı yerden yürüdükçe çimenliğin üzerinde bir yol oluşur… Bu yol çiftin ilişki ve iletişim kurma yoludur artık…

Bazen çift arasında kurulan bu yollar mutluluk verici, yapıcı olmayabilir. Sağlıksız kurulan ilişkilerde çiftler artık birbirlerini dinlemediklerini, anlaşılmadıklarını, yorulduklarını hatta ilişkiyi devam ettirmeye karşı isteksiz olduklarını hissedebilirler. “Bu ilişki nereye gidiyor?” gibi bir soru akıllarına gelebilir. Bu gibi durumlarda çift terapisi için destek almak gerekmektedir.

Böyle durumlarda çimenlikte sürekli kullanılarak açılmış olan yolları görecek ve bu yolları çiftlere gösterecek, kurulan iletişimdeki problem durumları fark edip çiftlere fark ettirecek; birlikte yeni ve daha güzel yollar açılmasına, yeni ve sağlıklı iletişim kanallarının açılmasına yardımcı olacak bir terapist çiftlerin birbirlerine karşı gelişen olumsuz tutum, duygu ve davranışların değişmesine yardımcı olabilir.

İlişkiye zarar veren yapılanmaların fark edilmesi ve yeni, sağlıklı yapılanmaların oluşması için çift terapisi hizmetimizden faydalanabilirsiniz…

Kurtköy‘de bulanan uzman Psikologlarımızla Çift Terapisi’nde ne mi yapıyoruz?

Öncelikle çiftlerden her iki tarafı da yargılamadan dinliyor ve anlıyoruz…

İlişkide kurulmuş olan sağlıksız iletişim yollarını fark edip çiftlerin de bunu fark etmelerini sağlamaya çalışıyoruz…

Çiftlerin yaptıkları davranışların, takındıkları tavırların altında yatan duygu ve ihtiyaçların anlaşılmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz…

Son olarak umutterapi ailesinin kurtköy psikolog bünyesinde uzman psikologlarımızla çift arasında sağlıklı, yeni iletişim kanalları, yeni bağlantılar, çimenlikte yeni yollar oluşmasına yardımcı oluyoruz…

Ayrıca ilişkinin gidişatı ve geleceğiyle ilgili çiftlerin en sağlıklı kararı verebilecek olgunluğa ve görüşe sahip olmaları için çabalıyoruz.

Sizler de Kurtköy’de Psikolog arayışında iseniz, Kurtköy’ün en köklü ve eski terapi merkezinden biri olan umut terapi ailesinden  Çift terapisi hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

Sizler de Pendik’te Psikolog arayışında iseniz, Pendik’in en köklü ve eski terapi merkezinden biri olan umut terapi ailesinden  Çift terapisi hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

ERGEN TERAPİSİ

Ergenlik Dönemi…

İnsana verilmiş ikinci, en değerli ve belki de son bilet… Neyin bileti mi? Kendi hayatının…

Uzmanlar insan kişiliğinin %75 oranında 0-6 yaş arasında, ona bakım veren kişilerin davranışlarına bağlı olarak şekillendiğini söylüyor. Yani kaderimiz, kişiliğimiz büyük oranda o yaşlarda bize bakım veren kişilerin ellerinde demektir bu… Ve bu ilk bilettir…

Peki ama hayat benim iken, kişilik benim iken nasıl olur da onu şekillendirmek başkasının elinde olur?

İşte burada Yaradan adeta kişiye ikinci bir hak tanır! “Al, sana bir şans daha veriyorum, kişiliğini istediğin gibi yeniden şekillendirebilirsin! Bu sefer her şey senin elinde!” der… Bu da ikinci ve en önemli bilettir. Bu biletin adı ERGENLİK…

Hem ergen için hem de ailesi için aslında sancılı ve önemli bir dönemin başlamıştır. İki tarafın bolca çatıştığı ama ittifak etmelerinin zorunlu olduğu zor bir süreç gelmiştir. Ailelerin bu süreçte nasıl hareket edeceği, ergenin kendi mücadelesi kadar önemlidir. Sağlıklı ve doğru bilgi ile yol almak en önemli başlangıçtır. Bu aşamada Kurtköy’de alanında uzman Psikolog ekibimizin deneyimleri ve bilgileri ailelere yol göstermektedir. Umutterapi ailesinin kurtköy psikolog ekibi uzman kadrosu ile ailelere ve ergenlere destek vermektedir.

Ergenlik döneminde ruh dünyamız tıpkı bir hamura benzer… Elimizde şekillenen ve istediğimiz şekli verebileceğimiz bir hamur… Tabi bu şekli verirken bir çok zorluk bekler bizi… Ergenlik dönemi geçtiğindeyse artık hamurumuz pişmiş ve bir şekil almıştır. Bu şeklin değişmesi artık çok zordur… Ya bölünmesi ya da kesilmesi gereklidir artık…

Bundan sonraki hayatımızın tamamını etkileyecek bir şekil…

Bunu ergenin tek başına yapması bazen zor olabilir; çünkü ergen kişiliğini bulmaya ve yeniden yapılandırmaya çalışırken iç dünyasında bir çok fırtına ile boğuşmak durumundadır. Bu mücadele de desteğe ihtiyacı olan ergen ve ailesi için bir ergen psikoloğuna ihtiyaç duyabilmektedir.

Bu ikinci bileti fark eden, hayatını kontrol etme gücünün ve iradenin kendi elinde olduğunu anlayan ergen bunu nasıl kullanacağını bazen bilemez ve çeşitli girişimlerde bulunmaya başlar. Kendini bulmaya, kişiliğini yapılandırmaya çalışan ergenin girişimlerinin çevresindeki insanlar tarafından olumsuz yorumlanması hem ergeni hem de çevresindekileri zor bir duruma sokabilir…

Bazen onu koşulsuz kabul edecek, onu dinleyecek, anlayacak ve bunu ona hissettirecek, hamuruna en güzel şekli vermesinde onu destekleyecek bir uzman ergenin bütün bir ömrünün olumlu anlamda değişmesine etki edebilir…

Hem ebeveynler için hem de ergen için bazen bir uzman psikoloğun yaklaşımı ve ufak müdaheleleri büyük sorunların önlenmesi için kolaylık sağlar.

Sizler de Kurtköy’de Psikolog arayışında iseniz, Kurtköy’ün en köklü ve eski terapi merkezinden biri olan umut terapi ailesinden  ergen terapisi hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

Sizler de Pendik’te Psikolog arayışında iseniz, Pendik’in en köklü ve eski terapi merkezinden biri olan umut terapi ailesinden  ergen terapisi hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

Cinsel Terapi: Umut Terapi – Kurtköy

Cinsellik var olan bütün canlıların hayatına renk katan önemli bir detaydır. Her canlıda olduğu gibi, insanda da üremek, yaşamı sürdürmek gibi gayelerle cinsellik yaşanır. Ama bunlardan daha önemlisi aslında cinselliğin içinde var olan duygusallığı yakalayabilmek ve bu ruhun verdiği hazzı yaşayabilmek.

Toplumlar, iki insanı bir araya getirir ve cinselliği rahatça yaşayabilmeleri için düğünler, eğlenceler düzenler. Kızlarının kadın olmalarını, oğullarının erkek olmalarını bu günlerde kutlar ve eğlenirler. Zamanla bu günlerin yapılmasının ne anlama geldiği unutulup, gerdek gecelerine yüklenen anlamlar değişir oldu. Kalabalık aile kültürünün tek haneye indiği bölgelerde, iki insanın aynı yatağa rahatça girebileceği ev ortamları, mahremiyetin olduğu yatak odaları ve şartlar önemsenmez oldu. Bunun yanında toplumdan topluma değişkenlik gösteren cinsellik, bizim toplumumuzda ayıp, günah vs. gibi kültürel kavramlarla konuşulamayan, bastırılan duygular halini aldı.

İki ile beş yaş arasında cinsel farklılıkları öğrenmeye başlayan insan, ergenlik dönemi diye tabir ettiğimiz dönemde artık cinsel kimlik kazanarak farklı bir döneme girer. Cinsellik hayatına renk katacak bir farklılık olmasına rağmen, ebeveynlerin bazıları bu durumu uygun yaşlarda uygun şekillerde anlatmaktan kaçınarak veya anlatmayarak durumu genç için korkutucu ve anlaşılmaz hale getirirler. Tek sebep bu olmaz tabi, gencin yaşamış olduğu travmatik durumlarda kendi cinsel kimliğini kabullenememe, doğru şekilde yaşayamama gibi sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur. Bu gibi durumlarda uzman Psikologlardan Cinsel terapi desteği almak gerekmektedir.

Bahsettiğimiz çeşitli sebeplerin yanında, cinsellikle ilgili doğru zannedilen o kadar çok yanlış var ki . hayatımızda, bu durumlar birey ve aile hayatına çok fazla zarar vermektedir. Cinsel sorunlar, bu durumu bireyin kendisinin sorun etmesi açısından bakmaktayız.

Genellikle psikolojik temelli olan biraz sonra aşağıda sayacağım cinsel problemlerin, bir uzman yardımı ile atlatılabileceğini herkesin bilmesi gerekmektedir. Bu sorunlardan kurtulmanın en iyi yolu, öncelikle bu konuda uzman bir kişi ile sorununuzu çözmek için gerekli adımları atmaktır.

Kurtköy Psikolog ekibimizden cinsel terapi ile ilgili aşağıdaki alanlarda bilgi ve destek alabilirsiniz

Cinsel Sorunlar;
1. Vajinusmus (Kadının ilişki korkusu),
2. Erken Boşalma,
3. Geç Boşalma
4. Orgazm Olamama,
5. Sertleşememe  (Erkeklerin geç ereksiyon olması),
6. Erkeklerin erken ereksiyon olması,
7. Cinsel Kimlik Karmaşası,
8. Cinsel İsteksizlik,

9. Cinsel gelişim bilgilendirilmesi

Sizler de Kurtköy’de Psikolog arayışında iseniz, Kurtköy’ün en köklü ve eski terapi merkezinden biri olan umut terapi ailesinden  cinsel terapi hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

Sizler de Pendik’te Psikolog arayışında iseniz, Pendik’in en köklü ve eski terapi merkezinden biri olan umut terapi ailesinden  cinsel terapi hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

manlık yaptığımızı da bilmenizi isteriz.

Online Psikolojik Danışmanlık

Psikoterapi ihtiyacı olup, yurt dışında yaşayan, çok seyahat eden veya sık sık şehir dışına çıkmak zorunda kalan bir çok kişi seanslara hiç başlayamıyor veya başlasa da bir süre sonra tedavisini yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Bu durumda olan danışanlarımızla Online ortamda seanslarımızı yapabiliyoruz.

Yurt dışında yaşayan birçok Türk vatandaşımızın en büyük şikayetleri, kendi kültürünü bilmeyen psikologlarla görüşmek zorunda kalmaları ve tam olarak beklediği yardımı alamamalarıydı. Bu yolla seanslarımıza yaz tatillerinde de ara vermek zorunda kalmıyoruz. Tek yapmanız gereken şey akıllı telefonunuza veya bilgisayarınıza skype uygulamasını yüklemeniz. Bu uygulama üzerinden seans yaptığımız danışanlarımızla görüşmelerimizde, seyahatlerinin veya yurt dışında olmalarının engel olmamasının çok önemli olduğunu ifade etmeleri memnuniyet verici olmuştur.

Sistem Nasıl Çalışıyor? Neler Yapmalıyım? (Bu yolla seans başlatabilmenin tek yolu ofisimize gelememeniz)

1. İnternet sitemizdeki dilediğiniz terapistimizle telefon görüşmesi yaparak ilk randevuyu gün, saat olarak almanız.

2. Verilen hesap numarasına seanstan en az 5 saat önce seans ücretinin yatırılması

3. Seans saatinde İnternet bağlantısının güçlü olduğu bir yerde, bilgisayar veya akıllı telefonunuzla skype bağlantısını bizimle sağlamanız.

Şimdi Randevu Alın

Umut Terapi ile Ruh sağlığınıza yatırım yapmanın tam zamanı! Uzman psikologlarımızla bireysel, çift, aile ve çocuk terapisi hizmetlerimizden yararlanmak için hemen randevu alın. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ilk adımı bugün atın.

© 2024 Umut Terapi – Tüm Hakları Saklıdır.

Hızlı Randevu Oluştur

Website designed by Metromas