0-6 Yaş İlk Çocukluk Zeka Gelişimi

Zekâ Gelişimi
• Bu yaşlarda kelime cümle kurma becerisi gelişmektedir.
• İki yaşında sözcük dağarcığı 272 olan çocuğun, kelime hazinesi çevre şartlarının etkisine göre bu yaşlarda hızla artış gösterir, ergenlik döneminde 80.000 kelimeye kadar çıkabilir.
• Bu yaşlardan itibaren dil gelişimi ile IQ arasında sıkı bir ilişki var olduğu düşünülmektedir.

3 Yaş;
• Konuşurken ses tonunu ayarlayabilir.
• Kendi ismini, cinsiyet ve yaşını söyleyebilir.
• Birçok nesnenin ismini söyleyebilir.
• Ondan fazla sayabilir, ilk 3-4 rakamı tanıyabilir.
• Okunan hikâyeleri dikkatle dinler.
• Çocuk şarkılarını ezbere, ritmine uygun söyleyebilir.
• İnsan vücudundaki görünen organları sorunca gösterebilir.
• Renkleri tanır.
• “Ne”, “nerede”, “kiminle” sorularını pek çok kez sorar.
• “Bu ne ?” sorusunu her şeye sorabilir.
4 Yaş;
• Nesne-sözcük ilişkisini kurabilir, yani parmağıyla gösterdiği cismin ismini söyler.
• Kendi adresini söyleyebilir.
• Bebeksi konuşmaz, kendini tanıtabilir, yaşını söyleyebilir.
• Sadece özelliklerini söylediğinizde de vücudundaki organı tanıyabilir.
• Etkinlik esnasında dikkatini toplayabilir.
• Düzgün ve tam cümleler kurabilir.
• Fıkra ve şakalardan anlayabilir.
• Gördüğü resimleri mantıklı bir şekilde açıklayabilir.
• Zaman kavramı oluşmuştur, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı bilir.
• Oyunlarında gerçekmiş gibi hikayecikler kurabilir, canlandırmalar yapabilir.
• Nesneleri özelliklerine göre gruplar.
• 15-20 civarı sayı sayabilir.
• İlk 5-6 rakamı tanır.
5 Yaş;
• Zihinsel kıyaslamalar yapamaz, fakat her şey arasında ilişki kurabilir.
• Mantık henüz gelişmemiştir.
• Parça bütün ayrımını aynı anda yapamaz.
• Dilbilgisine uygun ve akıcı konuşabilir.
• Tekerlemeler söylemek ve ezbere şiir okumak hoşuna gider.
• Rakamları bilir.
• Harfleri tanır.
• 20’den fazla sayabilir.
• Problem çözme becerileri gelişmiştir.
• Oyuncağındaki eksik olan insan parçasını tamamlayabilir.
• Şarkı söyler, basit hikâyeler anlatır, bu hikâyeleri oyunlarında canlandırır.
• Eş ve zıt sözcüklere örnekler verir.
• Konuşmayı çok sever, dilbilgisine uygun uzun cümleler kurar.
• Her şeyin nedenini merak eder.
• Önce düşünür, sonra söyler.
• Sağ-sol, ön-arka, dün-bugün-yarın, sabah-öğle-akşam, iyi-kötü gibi kavramlar gelişmiştir.
6 Yaş;
• Keşfeder, oyuncaklarla kendi yeni şeyler yapar.
• Nesneler arasında eşleştirme, gruplama ve ayrım yapabilir.
• İki şekli bir araya getirerek yeni şekiller yapar; örneğin, iki kareden dikdörtgen gibi.
• Nesneleri kullanarak toplama çıkarma işlemleri yapar.
• Hiç atlamadan en az 30’a kadar sayı sayabilir.
• Daha önce dinlediği öyküleri aynı şekilde anlatabilir.
• Haftanın günlerini sırasıyla söyler, sağını- solunu gösterir.
• İki resim arasındaki farkı söyleyebilir.
• Birinci, ikinci, üçüncü şekil şeklinde gruplandırabilir.
• Basit neden-sonuç ilişkisi kurabilir.
• “En az”, “en çok” kavramlarını bilir, kullanır.
• Ondan istenen üç şeyi sıra ile yapar.
• Olayları oluş sırasına göre anlatır.
• Soyut ifadeleri anlar.

Yusuf KAYA

Şimdi Randevu Alın

Umut Terapi ile Ruh sağlığınıza yatırım yapmanın tam zamanı! Uzman psikologlarımızla bireysel, çift, aile ve çocuk terapisi hizmetlerimizden yararlanmak için hemen randevu alın. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ilk adımı bugün atın.

© 2024 Umut Terapi – Tüm Hakları Saklıdır.

Hızlı Randevu Oluştur

Website designed by Metromas