Kişilik Bozuklukları

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI: Umut Terapi

Kişilik kavramı, bireyin kendine özgü olan ve başkalarından ayırt ettiren uyum özelliklerini içerir. Bu özellikler bireyin bilişsel ve duygusal değerlendirmelerine dayanarak iç ve dış dünyaya uyum için geliştirmiş olduğu duyuş, düşünüş ve davranış örüntülerinden oluşur.

Kişilik bozukluğu kavramının tam ve geçerli bir tanımını yapmak zordur. Kişilik bozukluğu tanısını koyabilmek için her şeyden önce bireyin toplumsal uyumunda, düzenli iş tutabilmesinde, ilişkilerinde süreklilik sağlayabilmesinde önemli bozuklukların görece değişmeden uzun süre bulunması gerekir.

Kişilik bozukluklarında sık görülen ortak özellikler:

Benliğe yerleşmiş olan davranış örüntülerinin uyum amacı ile esneklik göstermeden sürdürülmesi; örneğin yapılan yanlışların yinelenmesi, ders alınmaması

Biliş, duygulanım, dürtü denetimi ya da insan ilişkilerinde belli bir toplum için geçerli ölçütlerden sapması, topluma aykırı davranışlar göstermesi

Çocukluktan ya da ilk ergenlik çağından beri süregelmesi

Toplum içinde, iş yaşamında belirgin bozulmaya ya da şiddetli sıkıntıya yol açması

Davranış örüntülerinin ve tutumların değiştirilmek istenmemesi, bazen de değiştirilmek istense de değiştirilememesi

Genel olarak çevre ile çatışma ve sürtüşmeye yol açması, kendisini çevreye değil, çevresini kendisine uydurmaya çalışması

Kişinin bilişsel yetilerinde, temel duygulanım ve düşünce yapısında belirgin bozukluk olmaması

Bu durumun bir ruhsal bozukluk ya da madde etkisi ile açıklanamaması.

Kişilik bozukluklarının başlangıcı genellikle ergenlik ya da erken erişkinlik dönemlerine kadar gider. Uzun süreli izleme çalışmaları ile zaman içinde kişilik bozukluklarının kısmen düzelebildiği,  en azından açık belirti ve bulgularının yatıştığı gösterilmiştir.

EN TEMELDE KİŞİLİK BOZUKLUKLARINI ŞU ŞEKİLDE SINIFLANDIRABİLİRİZ:

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Histriyonik Kişilik Bozukluğu

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu

 

Şimdi Randevu Alın

Umut Terapi ile Ruh sağlığınıza yatırım yapmanın tam zamanı! Uzman psikologlarımızla bireysel, çift, aile ve çocuk terapisi hizmetlerimizden yararlanmak için hemen randevu alın. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ilk adımı bugün atın.

© 2024 Umut Terapi – Tüm Hakları Saklıdır.

Hızlı Randevu Oluştur

Website designed by Metromas