Psikolojiye Dair Sorular

Psikoloğa ne zaman gitmeli?

İnsan olarak çok faktörlü uyarıcıların etkisi altında geçen hayatımızda gerek iç dünyamızdan gerekse dış dünyanın etkileri altında kalabiliyoruz. İç dünyamızla, duygularımızla ilgili, dürtülerimizle ilgili zorlandığımız içinden çıkılamaz bir hal almaya başladığında profosyonel bir destek  almak bireyin omuzlarındaki yükünü hafifletecektir. Yalnızlık, değersizlik, çaresizlik, yetersizlik gibi duygular her zaman baş edilebilir duygular olmayabiliyor. Ayrıca iç dünyamızın dışında yakın ilişkiler kurduğumuz çevremizdeki insanlarla da ilişkilerimizde zorlandığımız zamanlar olabilir. Anlaşılamamak, sevgiyi hissedememek, özen ve ilgi hissedememek, insanlarla sürekli çatışma yaşamaya devam etmek diğer insanlarla aramızda olan gidip gelen duyguların yönetiminde güçlük çekmeye başlandığında bir uzmana başvurulabilir. Psikoloji geniş bir yelpaze ve insan bedeni ile ruhsal dünyası keşfedilmeye değer, merak edilerek dinlenilesi ayrıntılara sahiptir. Yeter ki insan kendine bakım vermeye ve kendisiyle ilgili değişiklik yapmaya gönüllü olsun. Bu anlamda semptom olarak ortaya çıkan depresyon, kaygı bozuklukları, bedensel(somataform bozukluklar), kişilik bozuklukları, cinsel sorunlar, ilişki ve çift sorunları, çocuklarda ortaya çıkan davranış bozuklukları, uyku bozuklukları, bağımlılıklar, gelişimsel bozukluklar, yaşamı etkileyen travmatik yaşantılara sahip olmak, duygu durum bozuklukları gibi hayatı zorlaştıran sorunlarla karşılaşıldığında uzman desteğine başvurmakta fayda vardır.

Ücretsiz Psikolog var mı?

Ülkemizde bazı yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarında ücretsiz olarak ruh sağlığı hizmeti alınan birimler vardır. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları…

Devlet psikolog ücretli mi?

Devlet hastanelerindeki psikologlardan randevu alınamıyor. Psikiyatrist hekimden randevu alınabilir ve hekim muayenesi sonrası sevk ile devletin kadro tanıdığı psikologlardan ücretsiz olarak hizmet alınabilmektedir. Ancak uygun randevular oluşturulamadığında ya da kişi özel hizmet almak istediğinde Umut Terapi Danışmanlık gibi merkezlerden ücretli şekilde hizmet alabilmektedir. SGK bireylerin kişisel olarak aldıkları diyetisyen, fizyoterapi ve psikolog seanslarını ödememektedir.

Psikiyatri ücretsiz mi?

SGK kaydı olan hastalar için devlet hastanelerinde psikiyatri poliklinikleri ücretsiz iken, özel hastaneler ve özel kliniklerde miktarı sabit olmamakla birlikte psikiyatri hekim muayeneleri ücretlidir.

Psikoloğa kaç günde bir gidilir?

İlk görüşme sonrasında görüşmenin türüne ve danışanın durumuna göre seans sıklıkları değişmektedir. Genelde psikolog-danışan bu sıklığa birlikte karar vermektedirler. Çift terapileri, yetişkin terapileri, oyun terapileri ve ergen terapileri değişiklik göstermektedir.

Psikolog her seansta ücret alır mı?

Umut Terapi Danışmanlık merkezimizde her seans 50 dk olarak planlanmıştır. Her seans için ücret alınmaktadır.

Ücretsiz online psikolog var mı?

Online şekilde hizmet veren ruh sağlığı uzmanları vardır. Bu hizmeti ücretsiz veya kısmi ücretlerle veren uzmanlar için sivil toplum kuruluşlarını araştırmak ve yerel yönetimlerin sağlık birimlerine başvurmak gerekmektedir.

Psikolog Seansları kaç ay sürer?

Umut Terapi Danışmanlık merkezimize başvuran danışanla nasıl çalışılacağına dair ilk görüşmede ayrıntılı bilgi verilir. Bazı yöntemlerde akut sorunlarla direk olarak çalışılarak belirtilerin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır(HYT, EMDR, BDT, Çift Terapileri…) Bazı Yöntemlerde ise bireyde zorluk hissettiren durum ve duygunun oluşumu, ortaya çıkışı ve ortadan kaldırılmasına yönelik olarak uzun süreli terapi yöntemleri planlanmaktadır(Masterson Yaklaşımı, Dinamik Yönelimi Terapiler…)

Devlet Hastanesi Psikiyatri Randevusu Sicile işler mi?

Sağlık bakanlığına ait e-nabız sistemine tüm devlet hastanelerinde yaptığınız tetkik, tahlil ve tedavi süreçleri ile reçeteler işlenmektedir. Devlet ve özel hastanelerdeki  psikiyatri hekim muayeneleri sisteme işlenir. Bu anlamda bu bilgiler aynı zamanda kişisel bilgiler olduğundan hekimler dahil olmak üzere hastanın izin vermediği kişiler tarafından görüntülemeye kapalıdır.

Psikolog ilk seansta ne yapar?

İlk seans genellikle anamnez görüşmesidir. Danışanın sosyodemografik bilgilerinin alındığı, şikayetin ve belirtilerin netleştirildiği, seansların işleyişi ve süreci hakkında bilgilendirme ile tamamlanır. Oyun terapilerinde bu sürece ebeveyn bilgilendirmesi eklenebilir.

Psikoloğa haftada kaç kez gidilir?

Bireyin yaşadığı psikolojik duruma ve çalışılan yönteme göre bu sıklık değişmektedir. Genel olarak yapılandırılmış standartize edilmiş terapi tekniklerinde haftada 1 olmak üzere planlanma yapılmaktadır. Ancak çift terapileri ya da psikodinamik terapiler gibi yöntemlerde haftada 2 defa planlama yapılmaktadır. Takip gerektiren durumlar için 15’er günlük periyotlar belirlendiği gibi bu sıklığın hem psikoloğun hem de danışanın uygunluğuna göre birlikte karar verdikleri, birlikte süreci planladıkları bir şekilde de olabilir.

Psikolog  ücretleri neye göre belirlenir?

Bu konuda maalesef ülkemizde bir standartize durum yoktur. Hastanelerin psikolog uzmanlarından destek almak istediğinizde ödenen ücret ile kliniklerde verilen hizmetlerin ücretlerinde farklılıklar olabiliyor. Bu konuda uzmanın aldığı eğitimlerin, sahip olduğu akademik unvanların, tamamladığı süpervizyon süreçlerinin ve ofislerin bulunduğu semtlere göre ücretlerde farklılaşmalar ile karşılaşılabilmektedir.

Online Psikolog ücretleri ne kadar?

Covid-19 salgını ile birlikte hayatımızın her alanında teknolojinin kullanımı artmıştır. Salgın ile birlikte tüm iletişim yollarında değişiklikler olduğu gibi ruh sağlığı hizmetlerinde de bu anlamda online görüşmelerin tercih edilirliği artmıştır. Genel anlamda online ile yüz yüze yapılan görüşmelerde bir farklılık olmadığı gözükse de çok farklı ücretlerde hizmet veren psikologlarla karşılaşılmaktadır. Hem yüz yüze hem online görüşmeler hakkında ayrıntılar için Umut Terapi ile iletişime geçebilirsiniz.

Psikologlar Şizofrenlerle ilgilenir mi?

Şizofreni hastalığı daha çok fizyolojik faktörlerin etkili olduğu psikiyatrik bir durum olmakla birlikte hekim takibinde olması gereken bir hastalıktır. EKT ve ilaç tedavilerinin hastanın durumuna uygun şekilde düzenlenmesinin sonrasında hastanın gerçeklik algısında belirli bir olgunluk oluştuğunda ve iletişim kurarak ilişki kurmaya başladığında hastanın hayatının diğer alanlarındaki süreçlerin yönetimi ile ilgili psikolog desteği sağlanmaktadır. Ancak ön koşul bir psikiyatri hekim takibinde olmasıdır.

Psikologların psikoloğa gitmesine ne denir?

Hamile olan bir kadın doktorunun doğum yapmasına ne denir diye sormak sorusunun nasıl bir anlamı var ise bu soru için de aynısı geçerlidir. Yaşadığı zorluk ile ilgili bir uzmandan destek almaya karar vermiştir.

Psikolog ile klinik psikolog arasındaki fark nedir?

Üniversitelerin psikoloji anabilim dallarından mezun olan lisans öğrencilerinin aldığı unvan psikologdur. Klinik psikoloji ise tıp, psikoloji ve psikolojik danışmanlık lisans bölümlerinden birisinden mezuniyet sonrasında klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamış ruh sağlığı hizmeti veren uzmanlara verilen sağlık bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenmiş bir unvandır.

Psikologlar neden psikiyatriye yönlendirir?

Tüm psikolojik sorunları tedavi eden tek bir yöntem maalesef yoktur. Ortaya çıkan sorunlarla ilgili psikyatrinin psikoloğa yönlendirdiği durumlar veya psikoloğun psikiyatriye yönlendirdiği durumlar olağandır. Tedavinin nasıl olacağı konusunda hastanın ihtiyacına göre tıbbi veya terapötik bir yardım sağlanması konusunda uzmanlar bu şekilde yönlendirme yapabilirler.

Psikoloğa her şey anlatılır mı?

Bu konuda gerek meslek etiği gerekse güvene dayalı bir iletişimin kurulması bakımından gizlilik esas alınan bir destektir. Bireyin kendisi ve yaşantısıyla ilgili anlatacağı bilgiler özel bilgilerdir. Özenle korunması gerekir. Danışanların da kendilerini şeffaf şekilde ve doğru anlaşılabilmek adına zihinsel sansürlerine uğratmadan iç dünyasında olanları olduğu gibi uzmana dürüst bir şekilde aktardığında yaşanılan zorluğun aşılması noktasında daha hızla ilerlenecektir. Her şeyini anlatıp anlatmama konusunda tereddüt yaşayan birisi için bu anlamda güvende hissetme, anlatacağı şeylere atfettiği önem, sahip olduğu tüm özelliklerle ilgili kabul ediliyor olmak ve ilişkinin içinde güven duyabilme konuları konuşmaya ve dinlenmeye değerdir.

Depresyon kaç seansta biter?

Danışanın yaşadığı depresyon sürecinin şiddetine göre bu süreç değişmektedir. Antidepresan ilaç desteği ile 3-4 aylık sürelerde belirgin oranda azaldığı izlense de 6 aylık sürece uzadığı durumlarda olmaktadır. Bu sürelerin farklılığı bireyin yaşadığı kaybın önemi ve anlamına göre değişmektedir.

Panik atak için psikolog mu, psikiyatriye mi başvurulmalıdır?

Panik atak yaşayan kişi genellikle daha önce hastanelerin acil polikliniklerine çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, boğulma hissi, uyuşma, kaşınma, titreme, sarsılma, ateş basması… gibi şikayetlerle başvurmuş ve fizyolojik bir sebebin bulunmadığı yanıtlarını almışlardır. Kişi kendisi de panik ataklarının geldiğini sezebiliyor anlayabiliyor. Bu anlamda destek almayan danışanlar bir psikiyatri muayenesi sonrası psikolog randevusu oluşturması önerilir. Ancak bu tek doğru değildir. Bazı hastalarda ilaç tedavisi etkili olurken bazı hastalarda terapiler etkili olmaktadır.

Kaygı Bozukluğu Kaç Seansta biter?

Panik atak, takıntılar, fobiler, yaygın anksiyete bozukluğu gibi geniş  bir başlık olan kaygı bozuklukları BDT gibi yapılandırılmış yöntemlerde 10-12 seans gibi sürelerde bireyin kaygılarıyla baş etmesinin öğretildiği bir süreç olurken, daha uzun sürelerde kaygıların nedenleriyle ayrıntılı incelendiği dinamik temelli seanslar daha uzun süreler almaktadır.

Uzm. Klinik Psikolog Ahmet KARA

Şimdi Randevu Alın

Umut Terapi ile Ruh sağlığınıza yatırım yapmanın tam zamanı! Uzman psikologlarımızla bireysel, çift, aile ve çocuk terapisi hizmetlerimizden yararlanmak için hemen randevu alın. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ilk adımı bugün atın.

© 2024 Umut Terapi – Tüm Hakları Saklıdır.

Hızlı Randevu Oluştur

Website designed by Metromas